+
Bezárás Menü
0°C
2017. november 18.
Jenő

Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2016-os évről


Lakossági tájékoztató a városi rendezvénytér kialakításáról

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Álláshirdetés gazdálkodási előadó Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal

Aktuális: 2017. 10. 25. - 2017. 11. 30

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztály gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.01-2019.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, eszközgazdálkodás, leltározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat számviteli és gazdálkodási részfeladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, és mérlegképes könyvelő,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, közgazdász, számviteli,
Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a 2011. évi CXCIX törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra nyújt, a 74/500-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 348-1/2017/35 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó. 
Személyesen: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok közül a jegyző - a polgármesterrel egyetértésben és az osztályvezető véleményének figyelembevételével - választja ki a megfelelő pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Bonyhád város honlapja - 2017. október 25.

 

 

 

Vissza