+
Bezárás Menü
0°C
2017. június 28.
Levente, Irén, Lora

Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2016-os évről

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

álláshirdetés - igazgató (Solymár Imre Városi Könyvtár)

Aktuális: 2017. 06. 08. - 2017. 07. 15

Meghirdető szerv:
Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Solymár Imre Városi Könyvtár

7150 Bonyhád, Perczel u. 50. 
igazgató (határozatlan idejű, teljes munkaidő, közalkalmazotti jogviszony-könyvtáros munkakör)

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

Képesítési és egyéb feltételek:
Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy

nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség,
idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a fent megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves, dokumentumokkal igazolt szakmai gyakorlat. 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi végzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges.
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozatástól eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor a fenti képzésben vesz részt, és azt igazolja. Alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja,
vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha a pályázó jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
könyvtárosi munkakörből adódó feladatok;

a munkáltatói jogkör gyakorolása az intézmény dolgozói tekintetében;
az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése;
az intézmény szakmai irányítása.

A beosztással kapcsolatos juttatások:
évi XXXIII. tv. szerinti besorolási bér,

225 % vezetői pótlék

A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai önéletrajzát,

az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

nyilatkozatot arról, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, vagy a már megszerzett okiratot bemutatja,
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításhoz hozzájárul,
a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja pályázatát,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

 pályázat benyújtásának határideje: az Nemzeti Közigazgatási Intézet „Közigállás” portálon történt megjelenéstől számított 30 nap

Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálását követően azonnal

 A pályázatot zárt borítékban, Bonyhád város polgármesterének kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Könyvtár igazgatói pályázat”

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatról a Képviselő-testület a véleményező bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Vissza