+
Bezárás Menü
0°C
2017. június 28.
Levente, Irén, Lora

Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2016-os évről

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

álláshirdetés - tagintézményvezető (váraljai tagóvoda) (Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda)

Aktuális: 2017. 05. 31. - 2017. 07. 14

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda tagintézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7354 Váralja, Kossuth L. utca 118.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladata a tagóvoda irányítása, szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése, az óvodáskorú gyermekek nevelésének megszervezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógusi feladatok ellátásában - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, Tagóvoda vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő vezetési program, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201-3/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető. Elektronikus úton Lovagné Tauth Veronika részére a ovodatitkar@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a település polgármesterével történő egyeztetést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.bonyhad.hu - 2017. május 31.

Vissza