+
Bezárás Menü
0°C
2018. december 15.
Valér
Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2018-as évről

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Árverési hirdetmény - Szent I. u. 2. fsz. 3. sz.

Aktuális: 2018. 11. 30. - 2018. 12. 18

Bonyhád Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja bérbe adni a tulajdonát képező Bonyhád, Szent I. u. 2. fsz. 3. sz. (Bonyhád 607/A/5. hrsz.) alatt található, 38 m2 nagyságú üzlethelyiségét.

 Az bérbeadandó üzlethelyiség jellemzői :

Címe: Bonyhád, Szent I. u. 2. fsz. 3. sz. alatti üzlethelyiség (Bonyhád 607/A/5. hrsz.)
Ingatlan jellege: üzlethelyiség.
Alapterülete: 38 m2

Egyéb feltételek: Az árverési díj csak az üzlet bérleti díját tartalmazza. Az üzlethelyiség kialakításának és felszerelésének költségei a bérlőt terhelik. Az árverésen a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy nyeri el az üzlethelyiség bérletének lehetőségét. A nyertesnek 15 napja van, hogy a bérleti szerződést megkösse. A bérleti szerződés megkötésének feltétele az önkormányzat pénztárába 100 000,- Ft, azaz százezer forint kaució befizetése. A kaució összegéből a bérbeadó jogosult pótolni a bérleti díjat, amennyiben a bérlő azt nem fizeti meg, továbbá ezen összeg terhére fizethető meg a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő által elmulasztott helyreállítási, karbantartási költség.

Az árverésen nyertes licitáló(i) a bérleményt társbérlőként is bérelhetik. A társbérlők havonta kötelesek elszámolni egymással a földgáz- és áramfogyasztás, valamint a víz- és csatornadíj vonatkozásában. Az üzlethelyiség villamos almérővel rendelkezik. Az áramdíjat havi leolvasás szerinti kWh mennyiség alapján a Szent I. u. 2. fsz. 1. sz. alatti üzlet bérlőjének kell megfizetni. Az üzlethelyiségben az elhasznált földgázmennyiség külön, önálló mérése nem biztosított, az a szomszédos, Szent I. u. 2. fsz. 2. sz. alatti üzlethelyiség mérésével együtt történik, azt a Szent I. u. 2. fsz. 2. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kell megfizetni a havi rendszeres leolvasás és elszámolás után.

Az árverés :

Helye: Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, Kós Károly Terem (Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
Ideje: 2018. december 18. (kedd) 14 00  óra
Tárgya: A Bonyhád, Szent I. u. 2. fsz. 3. szám alatt található, összesen 38 m2 nagyságú üzlethelyiségből bérleti jogának megszerzése.
Bérleti jog időtartama: határozatlan
Kikiáltási ár: üzlethelyiség 1000,- Ft/m2/hó
A legkisebb emelési összeg: 100,- Ft/m2/hó
Árverési letét: 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet legkésőbb az árverés napján az Önkormányzat házipénztárába kell befizetni. Az árverési letét sikeres árverés esetén megegyezik a befizetendő kaució összegével.
Árverési kaució: 100 000,- Ft, azaz százezer forint

Az üzlethelyiség bérleti jogát az szerzi meg, aki az árverésen jelenlevők közül a legmagasabb bérleti árajánlatot teszi. A bérleti szerződést az árverés napjától számított 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben az árverés nyertese a bérleti szerződést neki felróható okból a megadott határidőre nem köti meg, a befizetett árverési letét összege Bonyhád Város Önkormányzatát bánatpénz címén illeti meg.

Ebben az esetben az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjének figyelmét fel kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést a kiíró vele is megkötheti. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Bonyhád, 2018. november 30.

Filóné Ferencz Ibolya                                                                                                                  
polgármester

Vissza