+
Bezárás Menü
0°C
2018. augusztus 21.
Sámuel, Hajna
Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2017-es évről


A Bonyhádi Termálfürdő nyári programtervezete

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

Árverési hirdetmény - Szent Imre utca 3. fsz. 1.

Aktuális: 2018. 08. 09. - 2018. 09. 10

Bonyhád Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja bérbe adni a tulajdonát képező Bonyhád, Szent I. u. 3. fsz. 1. szám alatt található, 170 m2 nagyságú üzlethelyiségét.

Az bérbeadandó üzlethelyiség jellemzői:

1./ Címe: Bonyhád, Szent I. u. 3. fsz. 1. sz. alatti üzlethelyiség

2./ Ingatlan jellege: teljes közművel rendelkező üzlethelyiség

3./ Alapterülete: 170 m2

4./ Egyéb feltételek: Az árverési díj csak az üzlet bérleti díját tartalmazza. Az üzlethelyiség kialakításának és felszerelésének költségei a bérlőt terhelik. Az árverésen a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy nyeri el az üzlethelyiség bérletének lehetőségét. A nyertesnek 15 napja van, hogy a bérleti szerződést megkösse. A bérleti szerződés megkötésének feltétele az önkormányzat pénztárába 340 000,- Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint kaució befizetése. A kaució összegéből a bérbeadó jogosult pótolni a bérleti díjat, amennyiben a bérlő azt nem fizeti meg, továbbá ezen összeg terhére fizethető meg a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő által elmulasztott helyreállítási, karbantartási költség.

Az árverés :

1./ Helye: Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, Kós Károly Terem (Bonyhád, Széchenyi tér 12.)

2./ Ideje: 2018. szeptember 11. (kedd) 8 30  óra

3./ Tárgya: a Bonyhád, Szent I. u. 3. fsz. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérleti jogának megszerzése.

4./ Bérleti jog időtartama: határozatlan

5./ Kikiáltási ár: üzlethelyiség 1000,- Ft/m2/hó

6./ A legkisebb emelési összeg: 100,- Ft/m2/hó

7./ Árverési letét: 340 000,- Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint, melyet legkésőbb az árverés napján az Önkormányzat házipénztárába kell befizetni. Az árverési letét sikeres árverés esetén megegyezik a befizetendő kaucióval, sikertelen licit esetén a befizető visszakapja a letét összegét.

8./ Árverési kaució: 340 000,- Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

Az üzlethelyiség bérleti jogát az szerzi meg, aki az árverésen jelenlevők közül a legmagasabb bérleti árajánlatot teszi. A bérleti szerződést az árverés napjától számított 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben az árverés nyertese a bérleti szerződést neki felróható okból a megadott határidőre nem köti meg, a befizetett árverési letét összege Bonyhád Város Önkormányzatát bánatpénz címén illeti meg.

Ebben az esetben az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjének figyelmét az árverésen fel kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést a kiíró vele is megkötheti. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Bonyhád, 2018. augusztus 9.

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

Vissza