+
Bezárás Menü
0°C
2023. január 29.
Adél
Facebook Youtube Instagram
Bonyhád - Befektetőbarát település

2021. évi adóváltozások
Videók

ÖSSZETARTOZUNK - TRIANON 100 FILM


A városi piac látványterve

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről
Ma újból igazolást nyert, hogy Bonyhád méltó a „Perczelek-városa” címhez

Ma újból igazolást nyert, hogy Bonyhád méltó a „Perczelek-városa” címhez

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere adta át pénteken a megújult Ermel-Vojnits Mauzóleumot Bonyhádon. A magyar kormány által közel 200 millió forinttal támogatott beruházás nem csak a kápolna, hanem a Perczel családi síremlékek és természeti környezetük megújulását is lehetővé tette.

Turek Miklós szavalatával kezdődött a program a Kálvária-dombon. A színművész tolmácsolásában nemzeti imánk hangzott el. Ezt követően Filóné Ferencz Ibolya köszöntötte a résztvevőket. Bonyhád polgármestere egy idézettel kezdte beszédét: „itt állunk a bonyhádi kálvária Ermel-Vojnits Mauzóleum lábánál, megcsodáltuk ezt az építményt, amit gyermekkoromban gyönyörűnek találtam, és most a romok, a por, a zúzás, az idő tönkre tette. Ezen gondolkodtunk, vajon lesz-e ebből még valami szép, valami elegáns? Az ember úgy gondolja, hogy a reményt feladni nem szabad. Élet nélkül szépet alkotni eleveneken nem lehet. De úgy látszik, kellenek a romok, hogy belássuk azt, hogy újjá kell születni. Ez egy holt anyag, ami itt áll a hátam mögött, de csak olyan emberek újíthatják föl, akik maguk is átélték a maguk romos voltát és folyamodtak a Szentlélekhöz, hogy adjon nekik új életet. Adja az Úristen, hogy ez megtörténhessék!” – A fenti mondatok 2007 őszén hangzottak el Perczel Bertalantól, vagy ahogy mi bonyhádiak szólítottuk: Berti bácsitól, a helyi katolikus egyházközség kántorától – idézte fel Filóné Ferencz Ibolya. Hozzátette, „hálás szívvel köszönöm Magyarország Kormányának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, kiemelten Potápi Árpád Jánosnak, hogy ma mindez megtörténhetett! Berti bácsi és valamennyi bonyhádi álma vált valóra a sírkápolna és annak környezetének megújulásával. Köszönöm mindenkinek, aki ennek részese volt! – hangsúlyozta a város polgármestere, aki után Potápi Árpád János szólt a hallgatósághoz. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője szintén idézettel kezdte köszöntőjét. „Összeültünk itt társadalmi, vallási, nemzetiségi, pártpolitikai különbség nélkül és egybeforrasztva legdrágább közös kincsünk, a hazaszeretet által. A mi szíveinken át s a mi ajkunk közvetítésével az egész magyar nemzet ad itt hálát az egek urának az isteni gondviselés iránt azért, hogy egy ezredéven át tartotta fenn ezt a hazát.” Perczel Dezső korábbi országgyűlési képviselő, házelnök, belügyminisztertől származik az idézet, aki – a Nemzeti Sírkert részeként – szintén a bonyhádi Kálvária-dombon nyugszik. Potápi Árpád János is a köszönet hangján szólt, elsőként Gulyás Gergely támogató segítségét kiemelve. Elmondta, hogy nem először számíthattak rá a bonyhádiak, hiszen 2021. szeptember 26-án avathatták fel azt a majosi közösségi házhat, amelynek felújításához ugyancsak a miniszter nyújtott támogatást. – Akkor és most is jó cél érdekében tette mindezt, hiszen a mellettünk látható sírkápolna a magyar műemléktár és Bonyhád értéke – tért rá az Ermel-Vojnits Mauzóleummal kapcsolatos felújításra az államtitkár. Elmondta, hogy a neogótikus sírkápolna 1905-1907 között épült. Az az Ermel-Vojnits Erzsébet nyugszik benne, aki a bácskai nemes bajsai Vojnits Barnabás és a bonyhádi Perczel Etelka, az ifjú Vörösmarty Mihály egykori múzsájának gyermekeként Szabadkán látta meg a napvilágot. Az építményt 230 négyzetméter belső díszítőfestés, 16 ólomüveg ablak, továbbá új vörösréz tetőfedés ékesíti. Az építés idején a térbe függesztett mécses, az oltár, valamint a teljes pirogránit homlokzatburkolat egyaránt a pécsi Zsolnay gyár terméke volt, így 115 évvel később is e nagy múltú vállalat segítette a munkákat. A restaurált stallumok és a tölgy ajtó újra méltó díszei a belső térnek. Az épület felújításával párhuzamosan a környező Perczel családi síremlékek és a természeti környezet is megújulhatott. – Örülök, hogy nem csak Bonyhádon, hanem szerte a Kárpát-medencében megújulnak szakrális helyeink, nemzeti értékeink, az Ermel-Vojnits Mauzóleumhoz hasonló sírkápolnák – adott kitekintést Potápi Árpád János, megjegyezve: Bonyhád újkori története szorosan összefonódott a Perczel családéval. Ezt az örökségét, szellemiségét viszi tovább a bonyhádi középiskola is. – Ezúton is köszönöm az intézmény mindenkori vezetőinek, dolgozóinak – kiemelten Bischof Tamás tanár úrnak és valamennyi tanítványának –, hogy az önkormányzat mellett, a Perczel-sírok gondozásával ők is szívükön viselik, hogy Bonyhád méltó legyen a „Perczelek városa” címhez – mondta az államtitkár. – Emlékezni és ünnepelni jöttünk. Emlékezni a múltra és ünnepelni azt, hogy egy fontos darabja méltó módon születhetett újjá – ezt már Gulyás Gergely hangsúlyozta beszédében. A Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között arról szólt, hogy a Perczelek tudtak építkezni. Tiszteletre méltó családot alkottak, amely nemzedékről-nemzedékre továbbadta mindazokat az értékeket, amelyeket lelkiekben, szellemiségben és anyagiakban egyaránt megteremtettek. – A nehéz idők mutatják meg igazán, hogy kik is vagyunk valójában! Bonyhád őrzi a múltját, és mindazokat a közösségeket is, amelyek valamilyen formában a történelem során ide kapcsolódtak – fűzte hozzá Gulyás Gergely. Aki ezt követően úgy fogalmazott: „a kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város Program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt: utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre és újultak meg, és még oly’ sok minden. De ugyanilyen fontos, hogy sok száz templom is megújult az elmúlt időszakban a Kárpát-medencében. A vár- és kastélyprogramban pedig bús düledékekből lett újra a múlt időket méltó módon megőrző és bemutató, a környék turisztikájába is beilleszthető, bámulatra méltó építmény. Az a 200 millió forint, amit ennek a sírkápolnának és környezetének a megújítására fordítottunk, egyszerre tiszteleg Bonyhád múltja, a Perczel család és Ermel-Vojnits Erzsébet emléke előtt. Egyszerre mutatja meg a régi idők mestereinek és művészeinek lefegyverző tudását. És egyszerre lesz helyszíne a lelki életnek, valamint a múlt értékeit bemutató turizmusnak is – világított rá Gulyás Gergely, megjegyezve, Potápi Árpád János sokat tett a térségért, és elismerés illeti, hogy ehhez a beruházáshoz is hozzájárult. A program zárásaként a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium tagjait helyezték el az emlékezés koszorúját Perczel Mór honvédtábornok sírhelyénél, majd Felföldi László pécsi megyéspüspök megáldotta a kápolnát, végül a jelenlévők a szózat eléneklése után megtekintették a megújult mauzóleumot.

Vissza